Ved Sagland Bilverksted er olje- og filterskift en integrert del av hver service, og vi anbefaler også at det utføres en olje- og filterendring en gang årlig, selv uten en full service.

Våre oljeskifttjenester inkluderer:

Riktig olje

Vi sørger alltid for å fylle på riktig olje som er i samsvar med bilprodusentens spesifikasjoner. Valget av korrekt olje er avgjørende, da den inneholder spesifikke additiver tilpasset din motors og turboladerens behov.

Filterskift

I tillegg til oljeskift, inkluderer vår service også filterskift for å sikre at systemene dine fungerer effektivt og beskytter mot unødvendig slitasje.

Ved å velge Sagland Bilverksted for dine olje- og filterskiftbehov, kan du være sikker på at vi gir din bil den omsorgen den fortjener. Vi sørger for at din motor og girsystemer fungerer best mulig ved å bruke riktig olje og filtrering.
Ta kontakt med Sagland Bilverksted for å planlegge ditt neste olje- og filterskifte!